روس لگالایف

مجموعه “روس لگالایف” با هدف اعتلای کیفی و کمی ارائه خدمات به ایرانیان عزیز در روسیه و کشور های مشترک المنافع تاسیس گردید. تیم “روس لگالایف” با تحقیقات گسترده کارشناسی و رایزنی های متعدد با شرکت ها و موسساتی که در عرصه های مختلف روابط ایران و روسیه فعالیت مستمری داشتند موفق به ساخت این مجموعه گردید. ماموریت اصلی “روس لگالایف” ایجاد پایگاه جامعی برای هموطنان است که قصد فعالیت در فدراسیون روسیه و کشور های مشترک المنافع را دارند. مجموعه “روس لگالایف” به مدد کارشناسان مجرب خود می تواند راهنمایی مطمئنی باشد برای کسانی که قصد ورود و یا گسترش فعالیت در حوزههای مختلف را دارند. تیم مشاوره ما آماده ارائه خدمات و مشاوره به هم میهنان عزیزی است که تمایل به فعالیت های علمی، فرهنگی و اقتصادی در فدراسیون روسیه و کشورهای مشترک المنافع را دارند.