مسکو – لوژینکا

استادیوم لوژنیکی (شهر مسکو): این استادیوم که میزبان بازی افتتاحیه و بازی فینال جام جهانی خواهد بود 81000 نفر ظرفیت دارد. این ورزشگاه در سال 1956 افتتاح شده و سه بار در سالهای 1997-1996، 2004-2001 و 2017-2013 تعمیر شده است.