سامارا

استادیوم سامارا آره نا(شهر سامارا): ورزشگاه «سامارا آره نادر سال 2018 به بهره برداری خواهد رسید. گنجایش این ورزشگاه 45000نفر خواهد بود. از جمله مهمترین بازیهایی که در این ورزشگاه برگزار خواهد شد بازی تیم اول گروه E با تیم دوم گروه F در مرحله یک هشتم نهایی و یکی از 4 بازی مرحله یک چهارم نهایی، خواهد بود.